World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

GUANACO GPS-GSM

Obroża GUANACO GPS-GSM:
- wszystko w jednej obudowie;
- bez limitu φ > 80mm;
- bateria słoneczna;
- waga ~200g;
- DPS*.

Definicja skrótu:
*DPS – podwójny system zasilania, bateria słoneczna oraz “zapasowa” bateria Litowa (która jest używana tylko wtedy, gdy brak ładowania solarnego).