ECOTONE - GRANT TELEMETRYCZNY 2018

Metody telemetryczne w innowacyjnych badaniach przyrodniczych, ekologicznych i zoologicznych

czego mogą dotyczyć :

 • Monitoring GPS z pobieraniem danych GSM, GPRS lub UHF;
 • monitorowanie aktywności w oparciu o raporty z działalności akceleracyjnej;
 • analizy danych dotyczących przyspieszenia;
 • wykorzystanie czasu trwania nurkowania lub danych TDR.

Zostaną przyznane dwa w pełni finansowane granty lub jeden w pełni finansowany projekt i dwa finansowane częściowo.
Maksymalna kwota finansowania obejmuje:

 • konsultacje i wsparcie specjalistów Ecotone w zakresie rozpoczęcia, wdrożenia i gromadzenia danych na wczesnych etapach projektu;
 • Rejestratory GPS firmy Ecotone (do 20 urządzeń na projekt);
 • koszty transferu danych dla podmiotów rejestrujących w całym projekcie;
 • zwrot kosztów pracy w terenie (do 5000 EUR);
 • potencjalny sponsorowany udział w międzynarodowej konferencji.

Wymagania

 • czas trwania projektu: 1-2 lata;
 • badania dotyczące ptaków, ssaków lądowych lub nietoperzy;
 • minimalna masa ciała zwierząt> 100g;
 • badania powinny mieć charakter innowacyjny;
 • gromadzenie i przetwarzanie wszystkich rodzajów danych dostępnych z rejestratorów;
 • prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych (prezentacja ustna lub warsztaty) wstępnych wyników w czasie trwania projektu i końcowych wyników po zakończeniu projektu;
 • przedłożenie publikacji w czasopiśmie o wysokim IF w ciągu jednego roku od zakończenia badań;
 • metody chwytania i montażu logerów muszą być zgodne z przyjętymi praktykami lub doświadczeniami dostawcy;
 • projekt musi być zaprojektowany tak, aby nie zagrażać żadnej populacji dzikiej zwierzyny i nie może być inwazyjny w stosunku do badanej grupy zwierząt, ani nie zagrażać miejscowej populacji wybranej jako obiekt badawczy;
 • do mocowania rejestratorów (bez implantów lub podskórnych wszczepionych haków lub kotwic) muszą być stosowane szelki zewnętrzne, kołnierze lub metody klejenia;
 • Projekt nie może być łączony z innymi badaniami, w których stosowane są urządzenia telemetryczne innych firm.


Ecotone może zażądać dodatkowych informacji dotyczącej projektu , przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu.

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy Formularz zgłszeniowy i wysłać do: telemetry@ecotone.pl
przed końcem Stycznia 2019.
Laureaci zostaną wyłonieni do końca Lutego 2019.

Requirements
Application form

WYNIKI GRANTU ECOTONE TELEMETRY 2017

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców Grantów Telemetrycznych Ecotone 2017, które były ogłoszone na naszej stronie internetowej w październiku 2017 r.
Otrzymaliśmy ponad 120 projektów z całego świata. Wszystkie były bardzo ciekawe, co nie ułatwiło naszego wyboru.
Z przyjemnością ogłaszamy 4 projekty, które uzyskały najwyższy i taki sam wynik:

• Dr Stephen Votier “ Assortative mating as a mechanism of change in migratory seabirds”
• Dr Martina Carrete “Energy landscape and bird conservation: movements of griffon vultures and wind-farm development”
• Dr Olivier Gilg “Hunting strategies of the Arctic Fox: a circumpolar and multidisciplinary project:
• Dr Simon Chamaille-Jammes “Navigating the soundscape of fear”

Dziękujemy wszystkim za czas poświęcony na przygotowanie projektu oraz za udział w ubiegłorocznym konkursie.
Będziemy kolejno kontaktować się ze wszystkimi wnioskodawcami, aby omówić ich projekt i zaproponować rozwiązania telemetryczne dla nich.
Kolejna edycja Grantów Ecotone zostanie ogłoszona pod koniec roku 2018. Zapraszamy do wzięcia udziału!