Ochrona błotniaka łąkowego Circus pygargus w Polsce

Polska
Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce

Program ochrony błotniaka łąkowego w Polsce jest koordynowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Czynna ochrona lęgów jest prowadzona głównie w województwie mazowieckim i lubelskim (od 2005 r.) oraz podlaskim i opolskim.


Powrót »