1. 17.03.2016

World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

Ecotone Telemetry 2018 - Katalog

Produkty w ofercie ECOTONE TELEMETRY

Telemetria

Loggery GPS-GSM produkcji Ecotone zostały zaprojektowane to monitoringu i badania zachowań dzikich zwierząt. Poprawne zrozumienie zasad działania i obsługi logerów jest warunkiem, aby mogły poprawnie funkcjonować. Zanim zdecydują się Państwo na zakup i zastosowanie tego typu sprzętu, sugerujemy wcześniejszy kontakt z nami i omówienie założeń projektu oraz oczekiwanych rezultatów. Pełne zrozumienie zachowania i biologii monitorowanych zwierząt jest niezbędne dla naszych specjalistów przygotowujących oprogramowanie, kształt obudowy, sposób zamocowania i zasilania nadajnika. Czasami nie wszystko to czego Państwo oczekują jest możliwe do realizacji, lub wymaga specjalnego podejścia do problemu, stąd konsultacje, analiza literatury i wspólne omówienie projektu daje szanse na uzyskanie dobrych wyników.
Oprogramowanie, wbudowane algorytmy pracy, obudowa, sposób zasilania i wiele innych parametrów będą całkowicie inne w przypadku zwierząt mieszkających w norach lub na otwartej przestrzeni, nurkujących lub tylko lądowych, o dziennym lub nocnym trybie aktywności, przebywających stale w jednym klimacie lub odbywających wędrówki.
Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo nasze pełne wsparcie merytoryczne i opiekę techniczną na czas trwania projektu. Nasza grupa naukowców, biologów, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów i niespodzianek jakie nam często dostarczają badania terenowe.

Logery GPS-UHF

Logery GPS-UHF to najmniejsze i najlżejsze urządzenia w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu radiowej transmisji danych, masa produkowanych logerów zaczyna się od 4,5g! Odczyt zgromadzonych danych oraz ustawienia pracy logera są możliwe zdalne, poprzez oprogramowanie PC (Windows) za pośrednictwem stacji bazowej. Są to idealne logery GPS do projektów prowadzonych na ptakach w trakcie sezonu lęgowego lub na gatunkach posiadających stałe miejsca żerowiskowe lub noclegowiska itp.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty urządzeń GPS-UHF (WIĘCEJ)

Logery GPS-GSM

Logery GPS-GSM to niezawodność pracy we wszystkich rejonach wraz ze zdalnym przesyłem danych i ustawień poprzez siec GSM za pomocą panelu użytkownika na dedykowanym serwerze Ecotone. Szczególnie polecane na gatunki migrujące lub takie, które nie posiadają stałych miejsc żerowiskowych / noclegowisk, a co za tym idzie zastosowanie transmisji radiowej UHF jest utrudnione. Dane zgromadzone w pamięci urządzenia (30 tyś rekordów) są przesyłane na serwer gdy pozwala na to zasięg sieci GSM. W przypadku gdy taka transmisja nie jest możliwa dane nie przepadają i są odsyłane przy pierwszej możliwej okazji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty urządzeń GPS-GSM (LINK)