World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

Logery niestandardowe

Poza szeroką gamą logerów do badań naukowych, proponujemy własne konstrukcje do lokalizacji i namierzania obiektów.
Najnowszym projektem są logery montowane w urządzeniach przemysłowych o większej wartości.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takimi rozwiązaniami prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym biurem.