World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

Wsparcie terenowe projektów badawczych

W przypadku gdy rozpoczynacie Państwo swój projekt z użyciem telemetrii, z którą dotychczas nie pracowaliście oferujemy z naszej strony wsparcie terenowe. Doświadczeni pracownicy pomogą na miejscu badań skonfigurować logery, uruchomić panel czy przeprowadzą szkolenie jak montować logery na zwierzętach. Pomożemy również przez kilka dni w pracach badawczych aby upewnić się czy wszystko działa prawidłowo i zgodnie z założeniami projektu badawczego.
Prosimy jednak o wcześniejsze zgłaszanie takich potrzeb z uwagi na BARDZO napięty kalendarz - z góry przepraszamy jeśli nie będziemy mogli od razu pomóc. Nasze wsparcie terenowe jest dodatkową opcją, której ewentualna wycena jest przedmiotem umowy pomiędzy naszą firmą a wykonawcą projektu badawczego.