World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

BISON GPS-GSM-UHF

Obroża BISON GPS-GSM-UHF:
- wszystko w jednej obudowie;
- bez limitu φ > 300mm;
- waga:2000g- 3000g;
- bardzo trwały;
- wytrzymałe baterie;
- LRD*.

Definicja skrótu:
*LRD - dwukierunkowa komunikacja UHF , automatyczny “zrzut” danych w zasięgu 2-6km..