World Map Info

The following map shows the general information about Ecotone Telemetry GSP loggers / trackers used worldwide. You may found country / species and logger type info clicking on each point.

MINK GPS-UHF

Obroża MINK GPS-UHF:
- φ 50mm;
- waga 25-36g;
- Zróżnicowanie wagi i żywotności loggera, w zależności od ilości zamontowanych w loggerze baterii:
1 bateria - 25g, 3000 pozycji GPS;
2 baterie - 30g, 6000 pozycji GPS;
3 baterie - 36g, 9000 pozycji GPS;
- bateria słoneczna;
- możliwość ponownego doładowania baterii ładowarką zewnętrzną;
- DPS - podwójny system zasilania, bateria słoneczna oraz “zapasowa” bateria Litowa (która jest używana tylko wtedy, gdy brak ładowania solarnego).